Alliansen vill satsa på barn och gamla

Kultur för äldre och pengar till läslyft i Alliansens valmanifest.

Idag har Alliansen presenterat sitt valmanifest. På kulturens område vill partierna fortsätta med satsningen Kultur för äldre, för att öka äldres möjlighet att delta i kulturaktiviteter.

Kulturnytt erfar att regeringen vill lägga 15 miljoner nästa år och lika mycket året därpå till detta ändåmål. Sedan 2011 har regeringen satsat 70 miljoner på projektet Kultur för äldre.

Alliansen vill också stärka skolan och i det ingår ett läslyft på 500 miljoner mellan 2015 och 2018. Pengarna ska gå till vidareutbildning för lärare för att de ska bli bättre på att arbeta med läsförståelse.