Svensk scenkonst: Regeringen för tidigt ute

Svensk Scenkonst tycker att regeringen är för tidigt ute när den idag presenterat hur man vill fördela de pengar som sparas när det gamla pensionssystemet skrotas och ersätts med ett nytt nästa år.

Det handlar om 60 miljoner som regeringen vill fördela till ett antal scenkonstinstitutioner. Operan föreslås få tio miljoner medan Dramaten och Riksteatern får två miljoner vardera i förslaget.

Svensk scenkonst skriver i ett pressmeddelande att det är "orimligt att

förfoga över frigjorda medel förrän ett nytt pensions- och omställningssystem är framförhandlat och konsekvenserna av det nya avtalet har analyserats för varje enskild institution."

- Vi har ambitionen att skapa ett mer modernt och rättvist pensionssystem enligt regeringens uppdrag, och vi är fortsatt positiva till att de medel som kan frigöras genom ett mer kostnadseffektivt system ska stanna kvar inom scenkonstbranschen, men innan dessa medel fördelas förväntar vi oss en mer noggrann analys och dialog där vi som branschorganisation och våra medlemmar runtom i landet får en chans att delta, säger Stefan Forsberg, ordförande för Svensk Scenkonst.

Det nya pensionssystemet ska kosta 120 miljoner mindre än dagens system enligt regeringens beräkningar, och de medel som blir mellanskillnaden ska gå till att stärka scenkonsten. Regeringen menar att det utrymmet nästa år landar på 60 miljoner kronor. Svensk Scenkonst anser att det finns kostnader som regeringen inte tagit med i sina beräkningar som gör det är oklart hur mycket som blir över.