Neandertalarna var också konstnärer

De istida grottmålningarna har alltid kopplats samman med vår egen art. Men nu har forskare upptäckt ristningar som har gjorts av neandertalare – det första beviset för konstnärlig verksamhet hos en annan art. 

Ristningarna hittades i en grotta, Gorhams Cave, i Gibraltar på iberiska halvön. De består av abstrakta mönster och linjer som överkorsar varandra. Analysen visar att de åstadkommits med ett spetsigt redskap som upprepade gånger dragits över grottväggen.

Forskarna, som redovisar sina rön i Proceedings of the National Academy of Sciences, hävdar att ristningarna på ett eftertryckligt sätt demonstrerar att neandertalarna hade stor kapacitet för abstrakt tänkande och en djup känsla för geometriska former.

Ingen har tidigare påvisat en liknande förmåga hos neandertalmänniskan. Visserligen hade arten lika stor, eller till och med större hjärna, än oss själva. Men deras redskap var aldrig lika förfinade som våra egna, och det är osäkert hur pass avancerat språk de hade.

Därför har de flesta utgått från att de sannolikt inte framställde någon konst, vare sig i form av målningar eller föremål.

Det är också ett faktum att så gott som samtliga exempel på konst från istiden härrör från perioden efter neandertalarnas utdöende, som ägde rum för cirka 40 000 år sedan. Men ristningarna i Gorhams Cave är äldre än så, och därmed den äldsta kända grottkonsten i Europa över huvud taget.

Andra bevis för att det verkligen var neandertalarna som gjorde ristningarna är fynd av redskap i grottan. Redskapen är typiska exempel på den så kallade moustérienkulturen som är intimt förknippad med neandertalmänniskan.

Vissa forskare kommer sannolikt att hävda att de nyfunna ristningarna inte går att jämföra med de fantastiska målningarna i grottor som Chauvet, Altamira och Lascaux. Där finns djurbilder som många hävdar tillhör något av det finaste som människor har skapat. Vad är några streck på en grottvägg i Gibraltar jämfört med det?

Sådan kritik missar dock det viktiga. Oavsett ristningarnas kvalitet är de ändå ett tecken på att neandertalarna besatt en symbolisk förmåga som vi tidigare inte haft några belägg för.