Oklar framtid för digitaliseringen

2:37 min

Personer långt från arbetsmarknaden skulle hjälpa till att bevara kulturarvet genom Kulturarvslyftet. De skulle bland annat digitalisera museisamlingar. Men långt färre än man räknat med kunde anställas. Nu är lyftet snart slut och varken Moderaterna eller Socialdemokraterna har konkreta förslag om liknande projekt för framtiden.

I Naturhistoriska riksmuseets skelettarkiv finns fåglar, fiskar och däggdjur, de flesta skeletten finns registrerade i ett digitalt arkiv, men stora delar av museets samling återstår att digitalisera. Per Ericson är forskningschef.

— Vi har ungefär tio miljoner föremål. 2,6 miljoner är registrerade i databaser. Med de resurser vi har stadigvarande tar den nog 60 – 70 år innan allt är klart, säger han.

Per Ericson menar att det i forskningssyfte vore bra att digitalisera klart så snart så möjligt, men några politiska tidsmål har aldrig satts upp.

Via regeringens kulturarvslyft skulle museerna kunna anställa personer långt från arbetsmarknaden för att hjälpa till med digitaliseringen, men få kulturinstitutioner hade råd att använda satsningen.

I år tar kulturarvslyftet slut, men några nya projekt, satsningar, eller pengar till digitalisering av museisamlingar föreslår inte regeringen.

— Vi har inte budgeterat för extra resurser i år, men det är en viktig del för museerna och det är ganska mycket en fråga om prioriteringar, säger Joakim Stymne (M), statssekreterare på kulturdepartmentet.

Så sent som för ett år sen ville Socialdemokraterna återinföra Access, en annan arbetsmarknadssatsning. Den riktade in sig på att ge kulturarbetare jobb och resulterade i fler jobb än Kulturarvslyftet och var mer uppskattat av museerna. Trots det lovar Socialdemokraterna inget nytt Accessprojekt.

— Jag skulle inte idag vilja stå här och lova massa saker innan vi diskuterat vad vi ska göra för satsningar, men jag ser verkligen ett jättestort behov, säger Gunilla C Carlsson, kulturpolitisk talesperson (S).

Men hur kommer det sig då att ni inte återför Access?

— Det är många frågor som vi behöver ta tag i efter valet. Det är inte omöjligt att det blir det, men jag kan inte säga i dag att det är just det som kommer att genomföras, säger hon.