Brännpunkt Barents på Havremagasinet i Boden

3:09 min

En kalasjnikov med samiska slöjdutsmyckningar, atomubåtar i papier mache, en glass i utbyte mot ett samtal om vädret… Vad gör konstnärerna i en region där livsvillkoren ofta dikteras av gruv, gas- och oljebolag, militär upprustning och klimatförändringar? I utställningen Brännpunkt Barents låter Havremagasinet i Boden konstnärer från Barentsregionen, dvs norra delarna av Norge, Sverige, Finland och nordvästra Ryssland - undersöka sin region.