Programdirektör Björn Löfdahl: BBC:s planer inte tillämpbara i Sverige

4:06 min

Brittiska public servicebolaget BBC är satt under hård press, men igår lade företagets vd Tony Hall fram planer på en radikal förändring av hur man ska arbeta under kommande årtionde.
En av huvudpunkterna var att BBC ska arbeta tätt ihop med kultur- och vetenskapsinstitutioner för att göra BBC till en stor kulturell kraft- och hjälpa lyssnarna att förstå världen.

Så här kommenterar Sveriges Radios programdirektör Björn Löfdahl planerna:

-- Jag tolkar det som att de är mitt i processen att erövra ett nytt tioårigt sändningstillstånd och då gäller det att säga de rätta sakerna när man håller på med det arbetet, säger Björn Löfdahl, är programdirektör på Sveriges Radio.

Det har ju funnits kritik mot SR som sägs försvaga konkurrenterna i landet till exempel, skulle en sådan här utveckling vara möjlig även i Sverige, med ett sådant långtgående samarbete med lokaltidningar?

– Nu har ju Myndigheten för radio och TV sagt att Sveriges Radio inte påverkar mediebranschen skadligt, utan tvärtom, vi bidrar till en mångfald som är viktig för de andra. Jag tror inte heller att det här skulle kunna utvecklas i Sverige. Vi delar ju redan ut vårt material till alla som vill ha det, med vår inbäddade spelare, det har vi gjort i flera år. Vilken tidning som helst kan ta precis det de vill av vårt material. Sedan tror jag inte att med den medietradition vi har, att de svenska tidningarna skulle vilja ha vårt material, mångfalden minskar ju. I England idag har vi ju reaktioner som går ut på att tidningarna ser detta som att BBC försöker få totalt monopol på den lokala journalistiken. 

BBCs motsvarighet till SR Play - alltså mobilt lyssnande - heter I-Player och nu öppnar man för att den också skulle sända de kommersiella konkurrenternas olika program, hur ser du på det?

– Jag tvivlar på att de kommersiella aktörerna skulle vilja ha sitt material under SR-flagg. Det kanske inte är ett stort problem så länge det står Sveriges Radio på appen. Vi länkar ju redan idag till alla möjliga medier som vi citerar i våra inslag. Det finns ju inbyggt fast på artikelnivå. 

Men finns det något intressant i deras planer?

– Jag kan det inte i detalj, men vad man kan lägga märke till är en öppenhet och en vilja att diskutera. Vi har ju av tradition en stor öppenhet mellan public service och tidningarna. Vi accepterar varandra och att det finns privata medier och att det finns public service-medier. Signalen att man gärna diskuterar och är öppen inför sin omgivning kan vi ta fasta på, men vad man konkret kan ta fasta på är svårt att säga eftersom BBC och SR är så olika.