Världens första fristad för bildkonstnärer finns i Gävle

4:00 min

Sverige har fått sin 16:e fristad och världen sin första fristad specifikt för en förföljd bildkonstnär.

Imorse skrev Gävle avtal om medlemskap i fristädernas internationella nätverk ICORN.

- Det här ger Gävle en bra chans att visa vanlig mänsklig solidaritet och det kommer att berika Gävles kulturliv, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Jörgen Edsvik och fortsätter:

- Det här blir ju en ny kraft som kommer till oss, förmodligen med både idéer och åsikter samtidigt som vi gör vad vi kan för att stilla en orolig värld.

Numera kan alla typer av förföljda konstnärer söka fristad genom ICORN, alltså inte bara författare som det var från början. Det kan vara journalister, bloggare, musiker och bildkonstnärer, alltså. ICORN-systemet har tidigare tagit emot serietecknare, men nu handlar det om en fristad också för mer abstrakt konst, även om ICORN numera inte avgränsar olika konstnärliga uttryck från varandra utan ser till vad uttrycken kan leda till, säger dess chef Helge Lunde:

- Det kan vara abstrakt konst, det kan vara vilken konst som helst. Vi är inte så upptagna av genrer eller gränser eller så, så det finns många serietecknare som också kan vara kandidater för Gävle. Det kan vi tänka oss men till syvende og sidst är det Gävle som bestämmer vilken konstnär, vilken person, vilket förföljt uttryck som de vill bjuda in.

Att Gävle kommunfullmäktige beslutade sig för att ta emot just en bildkonstnär beror på ett stort konstintresse i stan och på att miljöpartiet la förslag om det för ett par år sedan, säger kommunens fristadssamordnare Hanna Nordell:

- Just då handlade det mycket om Narek Aghajanyan som kom från Armenien till Sverige och var förföljd i sitt hemland på grund av sin konst. Den var abstrakt vilket då kunde uppfattas som att det inte var politiskt, och det blev en stor diskussion i Gävle.

Och Narek Aghajanyan fick ju sedan uppehållstillstånd så han är ju inte aktuell för en fristad - för vad är en fristad egentligen?

- Fristad är något så spännande som att det är en stad som tar sig an en konstnär under en tvåårsperiod. Det är ett stipendium så egentligen kräver man ju ingen motprestation, och till skillnad från andra konstnärliga residens är det inte grundat på konstnärliga meriter utan det är behovet av skydd som är det första och det främsta.

ICORN går igenom skyddsbehoven hos de sökande med hjälp av Pen International och organisationer som Freemuse som arbetar för musikalisk yttrandefrihet och IAA som är ett internationellt nätverk av konstnärsorganisationer. Sökande som fått sina berättelser verifierade sätts upp på en lista som fristäderna därefter får för att se vilka som skulle kunna passa hos just dem.

ICORN har idag cirka 110 sökande varav en handfull är bildkonstnärer.

- Så det är förhållandevis få men vi tror att det kommer att bli fler, säger Lunde.

Pussy Riot i Ryssland och Ai Wei Wei i Kina är ett par exempel på konstnärer som fått känna av hur låg takhöjden är i sina hemländer, och som straffats för det olika sätt.

Helge Lunde tror alltså att ICORN kommer att få fler bildkonstnärer bland sina sökande, inte minst för att de får veta att nätverket numera är öppet också för deras uttryck, men behovet av fristäder överstiger redan idag vida tillgången på dessa. Det finns idag bara ett 50-tal fristäder i världen, som tar emot en åt gången i ett eller två år, men Lunde tror att fristäderna ger ringar på vattnet både åt dem som får skydd och fristädernas egna medborgare.

Nu under flyktingkrisen bidrar fristäderna också till att skicka en signal om att flyktingarna inte är problem utan resurser, säger han:

- Det är en vinn-vinn-situation som skapas i fristäderna. Det tror vi är en viktig signal som kan göra att både fristaden och andra städer som inte är medlemmar (i ICORN, reds anm) som kan öppna sina dörrar nu när flyktingkrisen är som värst.