Miljonstöd till små biografer

Små biografer på mindre orter ska få stöd för att klara den aviserade momshöjningen på biobiljetter, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.

25 miljoner kronor om året ska delas ut till drygt 50 mindre biografer, i framför allt mindre orter, med start 2016.
Många biografägare har uttryckt oro inför momshöjningen som är en konsekvens av en ny helstatlig filmpolitik som ska sjösättas 2017.
På måndag, när budgeten läggs fram, kommer fler besked om vad den nya filmpolitiken ska innehålla.