Fri entré införs på statliga museer

2:19 min

Statsminister Stefan Löfvén presenterade nu på eftermiddagen flera förslag på satsningar och reformer på kulturområdet. Bland annat ska fri entré införas på en rad statliga muséer.

Berit Nygren, vad vet vi mer om det här?

- Ja, för det första var det här något som regeringen la förslag om redan för ett år sedan, men då hade ju regeringen inte tillräckligt med stöd i riksdagen. Nu har regeringen det. Stöd av vänsterpartiet, närmare bestämt (i kombination med december-överenskommelsen). För 80 miljoner kr ska man införa fri entré på samma 17 muséer* som man la förslag om ifjol.

Till exempel?

- Till exempel Armémuseum, Etnografiska museet och Flygvapenmuseum i Linköping.

Ifjol kritiserades regeringen för att de flesta av muséerna var sådana som ligger i Stockholmsområdet. En annan fråga som kommit upp är om fri entrén bara gäller basutställningar eller om det också gäller tillfälliga utställningar. Vad vet man där?

- Det är inte klart än, tydligen. Frågan bereds, säger kulturminister Alice Bah Kuhnkes pressekreterare.

Återstår att se alltså. Stefan Löfvén pratade i riksdagen också om att främja barns lust till läsande ...

- Ja, och där handlar det om att stärka skolbiblioteken med mer personal, och så pratade han om att "kulturen ska finnas i människors närhet ..." och det handlar bland annat om att låta Svenska filminstitutet fördela 25 miljoner kr per år under resten av mandatperioden till biografer utanför storstäderna. Skälet till det är för att deras ekonomiska marginaler är små och inte sällan drivs av ideella krafter.

Ett av de större förslag som regeringen la fram för ett år sedan var det om maxtaxa i kulturskolan - vad händer där?

- Ja, det är vi många som undrar, men i slutet av våren tillsatte regeringen landets första nationella utredning av den kommunala kultur- och musikskolan. Den handlar om att göra kulturskolan mer jämlik över hela landet, i olika avseenden. Jag vet att det är något på gång nu i regeringskansliet men vad får vi återkomma till här i Kulturnytt.

* De 17 muséerna är Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum i Linköping, Hallwylska museet, Historiska museet, Kungliga myntkabinettet, Livrustkammaren, Marinmuseum i Karlskrona, - Medelhavsmuseet, Moderna museet i Stockholm och Malmö, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Statens centrum för arkitektur och design, Världskulturmuseet i Göteborg och Östasiatiska museet.

I en kommentar säger kulturminister Alice Bah Kuhnke:

- Vi för diskussioner med berörda muséer om hur omfattande fri entrén kommer att vara. Att det är basutställningarna är definitivt. Det kommer sannolikt också att omfatta vissa specialutställningar men det pågår diskussioner om det fortfarande, säger Bah Kuhnke till Kulturnytt.