”Vi har använt oss av prästen och skolavslutningen i Bjästafallet”

Regissören Beata Gårdeler berättar att filmen Flocken är inspirerad av verkligheten.  

Det så kallade Bjästa-fallet då 14-åriga "Linnea" våldtogs av en skolkamrat och blev utfryst i hemorten Bjästa blev enormt uppmärksammat 2010 av SVT:s Uppdrag granskning.

Filmen "Flocken" har likheter med Bjästa-händelserna. Regissören Beata Gårdeler menar att det är medierna som har stått för kopplingarna till Bjästa-fallet.

– Jag tycker att jag gör en film som behandlar en viktig samtidsfråga. Jag tror också på det sättet att när jag har varit utomlands så refereras det hela tiden till andra fall. Jag upplever att det är mer i Sverige man tycker att det ligger så nära Bjästafallet.

Vad tror du att det beror på?

Uppdrag gransknings reportage är det medialt mest uppmärksammade fallet. Det är tyvärr ingen isolerad händelse, det pågår hela tiden.

Hur mycket av filmen är hämtad från Bjästa-fallet?

– Vi har använt oss av en präst och den skolavslutningen bland annat. När jag jobbar med fiktion är det fiktiva karaktärer, man bygger upp det från en fantasi. Jag har inte varit intresserad av att gestalta människor i verkligheten, men jag använder mig mycket av saker jag själv upplevt. Det är så vi skapar våra gubbar och kvinnor.

I går skrev mamman till "Linnea" i Aftonbladet om varför hon tycker att Flocken borde ha stoppats.

Tidigare i år anmälde också familjen filmen till JK.

Det var inte förrän en av Uppdrag Gransknings reportrar skickade ett sms till familjen som de blev medvetna om produktionen, enligt JK-anmälan.

Agneta Fagerström Ohlsson, Flockens producent, intervjuades av Kulturnytt igår och berättade att familjen fick se filmen när de väl hörde av sig. Och att filmarna inte hade några ambitioner på att få ett godkännande.

Regissören Beata Gårdeler hoppas att publiken kan skilja på fiktion och verklighet. Hon vill skapa en debatt om våldtäkt och rädsla. Det är den tematiken hon vill berätta om.

– Jag har ett ansvar att berätta om samtiden genom fiktionen, jag ser inte att jag har något annat typ av ansvar. Jag kan aldrig gå in och bedöma hur en enskild människa bedömer min film, oavsett om den tycker att den handlar om en själv eller inte.

– Jag har inte gjort den här filmen med något ont uppsåt. Vi har tittat på Bjästa och på flera andra fall också.