Regeringspengar till kulturskolan kan gå till mer än lägre avgifter

1:39 min

De 100 miljoner kronor per år kommande år som regeringen vill anslå till Kulturskolan kan komma att gå till mer än att bara sänka avgifterna. Det framgår av kulturminister Alice Bah Kuhnkes kommentar.

Bah Kuhnke gav sin kommentar direkt efter dagens regeringssammanträde och sade att hon inte hade tagit del av Kulturskolerådets kommentar i Kulturnytts 1305-sändning men så här sade hon på väg från ett möte till ett annat vid 1330-tiden:

- Avgifterna är ett stort hinder för att många barn ska kunna gå på den kommunala musik- och kulturskolan, men det finns fler hinder - alltifrån tillgänglighet, till utbud, till långa köer och till brist på lärare. Så det finns mycket att satsa dessa 100-tals miljoner kronor på under mandatperioden.

Jaha, så de är inte öronmärkta alltså för att sänka avgifterna?

- De kommer att gå till att sänka avgifter, men det finns ytterligare utmaningar som är hinder för barns kulturella bildning och det finns det också utrymme för, säger Bah Kuhnke och fortsätter:

- Det finns kommuner i vårt land som redan har nolltaxa i den kommunala kulturskolan, det går inte att sänka den ytterligare. Däremot finns det kommuner som också har andra utmaningar, andra hinder och då är det viktigt att vi har en flexibilitet så att vi ser till att dessa 100 miljoner kronor om året, som är en stor satsning, verkligen bidrar till att fler barn får möjlighet att få ta del av den kommunala kulturskolan.

Är det så att ni har en maxtaxa i blicken när ni nu ska sänka avgifterna?

- Nej, vi har aldrig talat om en maxtaxa utan vi har sagt att vi satsar på den kommunala kulturskolan. Det är viktigt att fler barn får tillgång till den, säger Bah Kuhnke och fortsätter:

- Hur dessa 100 miljoner kr ska bidrag till att fler barn ska få möjlighet att ta del av den kommunala kulturskolan, det återstår att se. Det ska vi jobba fram nu till den 1 januari då de här pengarna ska börja verka.

Idag är avgifterna i snitt drygt 600 kr per barn och termin, och de kan variera stort, mellan 0 och 1600 kr per barn och termin. Regeringen lägger förslaget i sin budgetproposition för nästa år med stöd av Vänsterpartiet och så här säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson:

- Exakt utformning av hur den här satsningen ska läggas upp är vi inte klara med än. Det som vi är överens om är att vi lägger 100 miljoner kr nu för att sänka avgifterna. För vänsterpartiets del så vill vi gärna också gå vidare sedan för vi tycker att man borde kunna komma ner till 300 kr i maxtaxa i ett andra steg blir det då. Det här är då ett första steg och så får vi se hur långt det här räcker.

Syftet med med förslaget är att öppna kulturskolan för fler barn.

- Kultur har en enorm betydelse och barn och unga ska kunna vara delaktiga i det oavsett vad föräldrarna har för ekonomi, säger Andersson.

Förslaget lades av regeringen med stöd av Vänsterpartiet redan för ett år sedan, men det är först nu med hjälp av den så kallade december-överenskommelsen som förslaget kan gå igenom i riksdagen.

Så här kommenteras förslaget av generalsekreteraren i Kulturskolerådet Torgny Sandgren:

- Jamen kulturskole-Sverige välkomnar så klart att regeringen nu öppnar plånboken för landets kulturskolor, men det kommer att bli en utmaning att hitta ett bidragssystem som har en fördelningsnyckel som verkligen når de mål som regeringen har, att fler barn ska kunna delta i kulturskolan, säger Sandgren.

Kan man bara inte se till att "de här pengarna räcker till 'den här' maxtaxan över hela Sverige", räcker inte det?

- Ja, fast lägre avgifter hjälper ju inte de barn som finns i kommuner som saknar kulturskola. Och hur hjälper lägre avgifter de kommuner som har långa köer till kulturskola? Och vad blir effekten för de kommuner som redan har låga avgifter eller där det till och med är gratis?

Är det frågor som du skulle vilja skicka vidare till kulturminister Alice Bah Kuhnke?

- Ja, vad jag förstår tittar man just nu på den här saken, hur man ska kunna hitta ett bidragssystem som på något vis blir effektivt, och det välkomnar vi förstås, men vi ser ju också fler utmaningar som regeringen behöver titta på när det gäller kulturskolan. Vi har svårt att hitta lärare. Det utbildas alldeles för få. Det saknas kunskap nationellt om kulturskolan. Det saknas uppföljning. Det finns inga nationella mål. Det är ju sådant som vi tycker är väldigt viktigt. Nu vet att regeringen också har tillsatt en utredning för att titta på det här, och det är vi också väldigt glada för. Avgifterna är en väldigt viktig pusselbit, men det behövs som sagt fler åtgärder.

För att?

- För att så många barn som möjligt ska kunna få en likvärdig och jämlik tillgång till kulturskolan, svarar Torgny Sandgren.