"Kulturen har tagit över politikens roll"

2:52 min

Den uppmärksammade brittiske författaren och debattören Kenan Malik var i går på Sverigebesök för att vara huvudtalare på Riksantikvarieämbetets höstmöte. Kulturnytt fick en intervju efter anförandet, där Malik passade på att ifrågasätta hela vårt bruk av kulturarv som symboler.

- Historien används ofta för att säga någonting politiskt om samtiden. Och den typen av politisering har pågått länge, säger Kenan Malik som bland annat skrivit en uppmärksammad bok om fatwan mot författaren Salman Rushdie.

Men det nya, menar Malik, är att vi blir allt mer pessimistiska inför framtiden och tittar allt mer bakåt. Därför spelar historien och kulturarvet en större roll nu.

Blir då det ökande intresset för historia och kulturarv snarast ett problem?

- Nej, intresset i sig är inte problemet. Utan hur vi använder historiska spår för att skapa vissa myter om vilka vi är nu, själva politiseringen av allt det här, säger Kenan Malik.

Sommarens 800-årsfirande av det brittiska fördraget Magna Charta, som ofta anses vara en föregångare till moderna deklarationer om mänskliga rättigheter, blir för Malik ett typiskt exempel på den här mytbildningen.

- I stället borde man använda Magna Chartas jubileum, liksom alla sådana firanden, alla högtidlighållanden av historiska spår av det slaget, som utgångspunkt för debatt. För att diskutera vår historia och, i det här fallet, vart vi har kommit ifråga om mänskliga rättigheter, säger Kenan Malik.

Allmänt sett tycker Malik också att begreppet "kultur" tagit över politikens roll på ett olyckligt sätt.

- Förr såg vi politiken som sättet att förstå oss själva, våra värderingar, våra visioner om framtiden. Men nu har kulturen allt mer tagit över den rollen. Det har blivit vårt medium för att uttrycka vilka vi är. Det är djupt problematiskt. För politiska konflikter är åtminstone potentiellt förhandlingsbara. Men kulturella konflikter är ofta mycket mer seglivade - just för att de handlar om vår kultur, säger Kenan Malik.