Marina Abramovic stäms av Frank Uwe Laysiepen

Performancekonstnären Marina Abramovic stäms av sin tidigare partner och pojkvän tyske konstnären Frank Uwe Laysiepen, som kallar sig Ulay.

Ulay hävdar att Abramovic inte delat med sig av de pengar de tjänade på konstverk som de skapade när de var ett par. Enlig Ulay skrev de två konstnärerna 1999 ett avtal som garanterade att båda två skulle ersättas för konstverken.

Enligt The Guardian säger Ulay att "hennes konst finns numera i läroböcker, men hon har medvetet missförstått eller bara uteslutit mitt namn".

Marina Abramovic advokat tillbakavisar alla anklagelser och säger att Abramovic helt och hållet tar avstånd från dem.