Kyrkomusikerutbildningen i Stockholm tar paus

1:11 min

Kyrkomusikerutbildningen vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm gör antagningsuppehåll läsåret 2016/17. Det har musikhögskolans rektor Cecilia Rydinger Alin beslutat.

Utbildningen, som tar in 5-6 sökande per år, kostar alltför mycket pengar, säger Rydinger Alin:

- Det visar sig vid en genomlysning att kyrkomusikerutbildningen är just nu är alltför kostsam och därför måste vi göra det här antagningsuppehållet för att under nästa läsår se över ekonomin för kyrkomusikerutbildningen, säger hon.

Beslutet är ett led i att få ekonomin i den klassiska institutionen i balans, fortsätter Cecilia Rydinger Alin.

Samtidigt, säger hon, har kyrkomusikerutbildningen fått allt färre sökande. Kungliga musikhögskolan brukar ha en viss gemensam antagningsprocess med musikhögskolorna i Malmö och Piteå och då brukar antalet sökande vara ungefär 15 per år, varav en handfull alltså antas i Stockholm.

Spekulationer om att antagningsuppehållet skulle ha med nya, dyra lokaler som musikhögskolan nu bygger kommenterar Rydinger Alin så här:

- Ja vi ska alltid har vår ekonomi i balans, oavsett om vi ska till ett nytt campus eller inte. Nu ska vi till ett nytt campus och då ska vi naturligtvis ha vår ekonomi i balans och i det ingår att institutionerna gör genomlysningar av sina utbildningar.