Mediecheferna: "EU-förslag hotar grävande journalistik"

Som direktivet är utformat kan privata företags intressen få företräde gentemot fri och oberoende journalistik, skriver mediecheferna i en debatt-artikel i DN idag. En av de som skrivit under är Per-Anders Broberg VD för Utgivarna.

– Om man låter direktivet om affärshemligheter vara starkt nog så att utländska stora bolag skulle kunna använda det som ett verktyg för att förhindra den typen av material och kriminalisera innehavet av den typen av material så är det klart att det skulle skapa ett rättsosäkerhet för undersökande journalister

Förslaget som bland annat ska förhindra industrispionage och skydda affärshemligheter, skulle komma att göra det olagligt inte bara att publicera eventuella "affärshemligheter" utan det skulle också kunna bli olagligt för en journalist att läsa material eller ha tillgång till material som företag hävdar ska betraktas som "affärshemligheter".

I direktiv-förslaget finns visserligen ett undantag för när någon "på ett legitimt sätt" tar del av material. Men trots det menar Per- Anders Broberg att det leder till en osäkerhet om vad som är legitim tillgång till information vilket riskerar att leda till att journalister blir försiktigare.

– För vår del handlar det alltid om det som är allmänhetens rätt till information och det finns många krafter när det gäller undersökande journalistik som verkar för att hemligheter ska förbli hemliga. Det här blir ytterligare ett verktyg i händerna på dem menar vi.

Hanna Stjärne, vd för Sveriges Television, TV4-Gruppens vd Casten Almqvist och Sveriges Radios VD Cilla Benkö står alla bakom debattinlägget. Nu hoppas de att Sverige tydligt tar ställning för att det införs undantag i direktivet för att möjliggöra grävande journalistik.  

Förhandlingar pågår nu mellan EU-kommissionen, rådet och Europaparlamentet om direktivet. Ett resultat förväntas någon gång under de kommande veckorna.

Kulturnytt har sökt justitieminister Morgan Johansson som har ansvar för ärendet. Han hinner inte medverka i en intervju men bemöter mediechefernas kritik så här i ett mail till Kulturnytt:

– Det är viktigt att reglera skyddet för företagshemligheter på EU-nivå, eftersom olikheterna mellan medlemsstaterna försvårar för svenska företag. Direktivet syftar däremot inte till att reglera pressfriheten eller rätten att slå larm om missförhållanden.

Enligt Morgan Johansson så kommer direktivet som det är utformat inte att leda till inskränkningar i något avseende.

– I direktivet görs det klart att både yttrandefriheten och rätten att slå larm går före skyddet för företagshemligheter. Det är inte heller så att journalister eller några andra riskerar åtal eller böter med anledning av direktivet då det inte behandlar straffrättsliga frågor.