Vilka är "vi" egentligen?

2:09 min

De senaste dagarna har en mediedebatt svallat kring hur stor bevakningen av terrordåden i Paris varit i förhållande till den av terrordåden i Beirut var, dagen före.


Jag tycker inte att det har varit en överbevakning av terrordåden i Paris. Även om det ibland kan vara svårt att motivera det så gäller närhetsprincipen och, lättare att motivera, våra staters närhet genom samarbetet i EU.

Nej, det som oroar mig är den här efterdebatten där många artiklar och kommentarer utgår från ett totalt oreflekterat "vi". Som inte är möjligt att använda på begreppet "svensk", om vi ska inkludera alla de svenskar som har rötter utanför Europa.

För lite drygt en månad sedan briserade terrorbomber i Ankara som dödade 97 personer och skadade drygt 200 - det kan vara fler döda, senaste artikeln jag hittade var tre veckor gammal. I Beirut dog 44 och 200 skadades, i en IS attack, dagen före terrordåden i Paris.

Jag skulle ha svårt att sitta bredvid kollegor med rötter i Mellanöstern och inkludera dem i meningar som: "Men vi blir ju räddare när en bomb briserar i Paris än i Ankara, vi har alla varit där och nu känner vi oss mer hotade och vi vill ha fler rapporter."

Vilka är "vi" då?

I en text kan man skriva "Vi som har rötter i Europa", och det är ingen överdriven politisk korrekthet, det är ett snarare bevis på att jag är medveten om hur Sverige och Svenskarna ser ut idag. Och det ger alla en chans att känna sig om inte inkluderade, så åtminstone tilltalade, av artikeln.

Grovt räknat bor drygt en halv miljon personer med rötter i Mellanöstern i Sverige. Människor som mycket väl kan ha känt sig mer chockade och oroade av bomberna i Beirut och Ankara.

Om det ständigt reproduceras ett "vi" som många svenskar inte känner sig inkluderade i, utan det leder istället till en känsla av ett "dem", när det gäller det offentliga Sverige ja då blir det väldigt svårt att sedan tala vackert om vårt multikulturella samhällen.

Det utanförskap som ofta beskrivs som grogrund för terrorism, göds av detta "vi" - som underförstått betyder: Vi som har generationslånga rötter i Sverige eller Europa.