Skärpt ton mot Musikverkets ledning från skyddsombuden

1:50 min

Musikverkets skyddsombud skärper tonen mot verkets ledning och begär skriftligen att ledningen ska vidta en rad åtgärder för att lösa arbetsmiljöproblemen på verket.

Bland annat kräver skyddombuden mer resurser eller minskad arbetsbelastning på biblioteket och på visarkivet.

Sammanslagningen av de två avdelningarna för snart tre år sedan har inte gett avsedd effekt, säger ett av skyddsombuden Alexander Dybowski.

- De arbetsmiljöproblem som har dykt är då högre sjukskrivningstal. Vi har uppemot det dubbla i procenttal mot staten i övrigt, vilket är väldigt högt, säger Dybowski.

Skyddsombuden refererar till den rapport som Statskontoret lade fram tidigare i höstas om Musikverket. Där påtalar Statskontoret en risk för att verket inte kommer att klara sitt kulturarvsuppdrag, på grund av som man uttrycker det "ledningens höga ambitioner".

Vid sidan av höga sjukskrivningstal konstaterar Statskontoret också att personalomsättningen har ökat, och då skyddsombuden har frågat vissa varför de slutade på verket har de sagt att det var arbetsrelaterat, säger Alexander Dybowski:

- Och det är en av effekterna av att den här sammanslagningen av två avdelningar inte har varit optimal och att det har lett till för mycket arbete, överbelastning helt enkelt.

Problemen som företagshälsan Avonova fann efter omorganisationen 2013 finns alltså kvar. Det har i sin tur lett till ett bristande förtroende för högsta ledningen alltså ytterst generaldirektör Stina Westerberg. Det kan vara att allvarlig kritik avfärdas med att ledningen inte känner igen eller delar personalens uppfattning, enligt skrivelsen från skyddsombuden till ledningen.

- Vi vill att man antingen tillför mer resurser eller begränsar arbetsuppgifterna tillfälligt på den här avdelningen som det är mest problem på, det vill säga biblioteket och visarkivet. Samtidigt vill vi ha en handlingsplan för att komma åt den strukturella överbelastningen, säger Alexander Dybowski.

I en kommentar säger generaldirektören Stina Westerberg att "förändringar tar tid" och att det pågår "ett omfattande utvecklingsarbete":

- Det är ett arbete som har pågått under hösten. Det vänder man inte omgående utan det måste få pågå, och det är ett jätteviktigt arbete som vi gör som handlar om att prioritera alltså varje medarbetare är delaktig i det arbetet. Det utgår från en kombination av myndighetens uppdrag men också varje medarbetares arbetsuppgifter och arbetsbelastning, säger Westerberg till Kulturnytt.

Lyssna på en längre kommentar från Westerberg här nedan.