Twitter blir poesi hos Tao Lin och Mira Gonzalez

1:39 min

Idag drar Stockholms Internationella Poesifestival igång för 19:e gången. Denna gång deltar författare från åtta länder. Bland de mest profilerade hör de amerikanska författarna Tao Lin och Mira Gonzalez - just nu aktuella med den gemensamma boken "Selected Tweetes".

Detta är ett inslag ur programmet Kritiken i P1

– Bara för att vi skriver på internet är det inte mindre viktigt som många människor låter påskina genom att kalla det alt-lit, säger Mira Gonzalez.

Nej, varken hon eller Tao Lin vill att deras böcker ska kallas alt-lit - alternativ litteratur - en term som dem själva tycker är nedsättande. Men det är vad journalister kallar den grupp unga författare runt Tao Lin som har inspirerats av hans minimalistiska talspråksstil och som umgås och publicerar sig främst på internet. 

Tweets är konst och liknar haikudikter, menar dem. Men medan Mira Gonzalez skriver spontant, bearbetar Tao Lin ofta sina tweets.

– Tidigare sparade jag utkast till tweets och skrev om dem, precis som jag skriver om vilken text som helst, säger han.

Twitter passar bäst för en idé som ryms i en mening eftersom en tweet bara får vara 140 tecken lång, säger Gonzalez. De flesta av sina vänner, sina läsare och till och med sin förläggare har hon träffat på Twitter och hon skulle på långa vägar inte ha varit så framgångsrik utan mikrobloggen.

– Tack vare internet poeterna är poesi både hippt och tillgängligt för första gången på länge i USA, säger hon.