Danskarna ska få rösta om vad som är danskt

Över 1000 förslag har kommit in från allmänheten på vad som borde vara med på en särskild Danmarkskanon - en lista över fenomen och värderingar som anses vara särskilt viktiga för Danmark.

Denna nya lista ska inte blandas ihop med den kulturkanon med konkreta verk som togs fram 2004.

Kulturminister Bertel Haarder, Venstre, tog initiativet i vintras. Nu ska sex akademiker som utsetts av kulturministeriet sortera och bearbeta förslagen och göra en lista som därefter ska läggas ut till omröstning.

Kulturministern vill att den så kallade Danmarkskanon ska innehålla sådant som gör befolkningen medveten om sin kulturella identitet. Initiativet har även fått kritik, bland annat för att kulturministern vill lista särskilt danska värderingar.