Timothy Garton Ash.
1 av 2
Timothy Garton Ash. Foto: Andrew Lih
Mattias Hermansson. Kulturchef, Kulturredaktionen. Sveriges Radio. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio
2 av 2
Mattias Hermansson, kulturchef, Kulturredaktionen Sveriges Radio. Foto: Mattias Ahlm

Yttrandefrihet enligt Timothy Garton Ash

Mattias Hermansson om "Free Speech – Ten Principles for the Connected World"
6:12 min

Vad rymmer yttrandefriheten i en sammankopplad värld? Det är en fråga som aktualiseras i den brittiske historikern Timothy Garton Ash senaste bok "Free Speech – Ten Principles for the Connected World". Mattias Hermansson, chef för kulturredaktionen på Sveriges Radio, har läst den.

Det pratas mycket om det fria ordet och yttrandefriheten i år, när den svenska tryckfrihetsförordningen firar 250 år. Men tolkningarna om vad som ryms inom yttrandefriheten och hur vi bäst försvarar den går isär.

Den brittiske historiken Timothy Garton Ash har ägnat en hel bok åt frågan, "Free Speech – Ten Principles for a Connected World". Han skulle ha kommit till Sverige i veckan för att prata om den, dock meddelades vid lunchtid att besöket ställts in på grund av sjukdom och att nytt datum meddelas senare.

Mattias Hermansson, chef för kulturredaktionen på Sveriges Radio, har läst boken.

Yttrandefrihet är ju ämne som lätt inspirerar till högtidstal och vackra men kanske abstrakta ord. Vad vill Garton Ash med boken?

– Den stora förtjänsten är nog att han tar det vidare just från högtidstalen. Han resonerar kring hur en gränslös värld påverkar hur vi hanterar yttrandefriheten, och vilka nya och högre krav en förändrad tillvaro ställer på oss alla. Den allra första meningen lyder fritt översatt "nu är vi alla grannar". Garton Ash beskriver en förändrad värld där vi alla är sammankopplade inte bara digitalt, utan också i alla andra aspekter. Man kan säga att han ser det som en nytt sorts samhällsbygge vi är inne i. Och betraktar vi det som just det, ett samhällsbygge så kanske vi ställer nya frågor om makt, utsatthet, demokratiska principer. Och där behöver vi debattera hur yttrandefriheten används.

Timothy Garton Ash är samtidshistoriker, mycket uppmärksammad för sina böcker om Europa efter Berlinmurens fall. Att han har följt den utvecklingen, hur avspeglar sig det i boken?

– Där är det sammankopplade, "the connected world" igen. Ett typiskt sätt är hur han sammanflätar olika skeenden och bygger en historik. Han ringar in 1989 som ett nyckelår med just Berlinmurens fall, skapandet av world wide web, den iranska regimens fatwa mot Salman Rushdie, händelserna på Himmelska Fridens Torg i Peking. Det är händelser som i efterhand visat sig ha stor påverkan på utvecklingen för yttrandefriheten: Omdaningen av Europa, den digitala revolutionen, Kinas framväxt som supermakt och en allt mer inflytelserik islamisk fundamentalism.

De här principerna utgår från tio ledord: "livsnerv, våld, kunskap, journalistik, mångfald, religion, privatliv, hemlighet, isberg och mod". "Isberg" undrar man ju lite vad det är?

– Det är en metafor för internet, en modell som andra forskare har myntat. Det beskriver hur de flesta av oss bara ser ytan men inte allt det som finns under ytan i form av teknik, datauppgifter, algoritmer och så vidare. En enorm infrastruktur som i huvudsak är privatägd idag. Det kapitlet i boken handlar om makten över allt det som finns under ytan och juridiken och politiken kring det.

Central är idén om den sammankopplade världen och den mångfald som ofrånkomligen följer av den. Och "mångfald" är också ett av Garton Ashs tio ledord. Det är ju ett begrepp som kan vara lika slipprigt och svårfångat som yttrandefrihet – hur går hans tankar där?

– Det är ju ett begrepp som kan väcka både vrede och hallelujastämning, inte minst i den svenska debatten. Garton Ashs hållning är att mångfald är vare sig himmel eller helvete, utan något alla måste förhålla sig till och som vi behöver prata mer om – inklusive de konflikter det kan föra med sig. Och tolkar jag Garton Ash rätt är hans uppfattning att vi behöver lära oss bli mer hårdhudade, mindre känsliga och lättkränkta – och samtidigt själva mer hövliga och respektfulla – för att bättre hantera en förändrad tillvaro.

Vad ser du som kan uppfattas som problematiskt med hans resonemang – var kan han komma att dra på sig kritik?

– Ser man på de recensioner som skrevs när boken kom ut strax före sommaren, hittar jag en invändning som menar att han är för mjuk i sitt förhållningssätt till religiöst inflytande.

I den sjätte principen som handlar om religion säger han "Vi respekterar den troende men inte nödvändigtvis innehållet i tron". Det låter ju bra, men frågan är hur enkelt det är att dra gränsen mellan den troende och tron. Inte minst när man kommer in på frågor om fundamentalism och antidemokratiska värderingar.

Och det knyter an till en uppmärksammad debatt han var inblandad i för ett antal år sedan med Ayaan Hirsi Ali, som är författare och politiker och som gjort sig känd för mycket stark kritik mot olika tolkningar av islam.

Där stod Garton Ash för en mycket mer tillåtande hållning, och bland annat hävdade han att Hirsi Ali ägnade sig åt "upplysningsfundamentalism". Senare tycks han ha omprövat sin dåvarande hållning, och blivit rätt mycket upplysningsfundamentalist själv.

Garton Ash betecknar sig som "liberal internationalist". Han tror väldigt starkt på kraften i utbildning och den enskilda individens förmåga. Han är tydligt negativ till till exempel "trigger-varningar men även ingrepp i informationsfrihet från makten oavsett om de kommer från stater eller teknikjättar, och även om det rör säkerhetsfrågor. Det kan nog ifrågasättas från både höger och vänster. Och det är ju inte självklart att alla delar hans syn på mångfald och öppna gränser i den sammankopplade världen.

Boken är också en del av ett större pågående projekt?

– Det började med att han skulle skriva en bok. Men efter att han gjort research i Silicon Valley tänkte han om, och tillsammans med ett team från universitetet i Oxford har han byggt upp en sajt som heter Free Speech Debate med diskussioner och artiklar på tretton olika språk.

Jag läste själv boken som e-bok där källor och hänvisningar är länkade, genom att klicka i texten kommer man till exempel direkt till undersökningar, artiklar, dokument och vad det nu må vara som han bygger sina resonemang på. Det kan ses som ett uttryck för hur boken blivit en av flera beståndsdelar i det större ärendet: att initiera global debatt om den sammankopplade världens konsekvenser.

Fakta: De tio principerna för yttrandefrihet enligt Timothy Garton Ash 

  1. Vi – alla människor – måste ha frihet och möjlighet att uttrycka oss själva, och att söka, ta emot och meddela information och idéer utan hänsyn till gränser.
  2. Vi uppträder inte hotfullt och accepterar heller inte hot om våld.
  3. Vi medger inga tabun kring kunskaper, utan använder varje tillfälle att sprida dem.
  4. Vi kräver ocensurerade och trovärdiga medier med en bredd i perspektiv, så att vi kan fatta beslut på välinformerad grund och fullt ut delta i det politiska samtalet.
  5. Vi uttrycker oss öppet och med stor respekt inför människors alla olikheter.
  6. Vi har respekt för den troende men inte nödvändigtvis för innehållet i tron.
  7. Vi ska ha möjlighet att skydda våra privatliv och bemöta nedsättande uppgifter, men ska inte kunna hindra granskning som är av allmänintresse.
  8. Vi ska ha möjlighet att motsätta oss all begränsning av informationsfrihet som motiveras av exempelvis nationell säkerhet.
  9. Vi försvarar internet och andra kommunikationsformer mot icke legitima intrång från såväl offentliga som privat drivna intressen.
  10. Vi fattar självständiga beslut och hanterar de konsekvenser de kan medföra.

Fritt översatt av Mattias Hermansson.

Mer om Litteraturrecensioner

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".