KULTURNYTT OM INFLUENCERS, DEL 3

Bristande kunskap om lagar som gäller för influencers

3:31 min

Enligt både Skatteverket och Konsumentverket finns det stora kunskapsbrister om vilka lagar och regler som gäller när det kommer till marketing med exempelvis influencers på sociala medier.

– Vi har ju personaliserad reklam nu på ett sätt som vi inte riktigt har haft tidigare. Det vill säga att man i digital miljö, på sociala medier, kan rikta annonser mot en enskild konsument på ett väldigt mycket enklare sätt än vad man kan göra i äldre, mer traditionella medier, säger Andreas Prochazka som är chef på avdelningen för konsumentskydd på Konsumentverket.

Reglerna för hur man ska marknadsföra på sociala medier är inte glasklara. Det finns till exempel ännu inga regler för exakt hur influencers ska markera att ett inlägg faktiskt är reklam, men det måste framgå på något sätt.

– Om det är reklam så är det ett krav. Man måste visa reklamidentifiering, alltså markera att det är reklam, och nummer två är att man ska visa vem som står bakom. Om man inte gör det så blir det dold reklam, i juridisk mening.

Tror du att de flesta privatpersoner är medvetna om vilka regler som finns?

– Nej, det tror jag inte. Min personliga uppfattning är att dold reklam är ganska vanligt. Jag tror att det är svårt för genomsnittskonsumenten att uppfatta mängden reklam som vi utsätts för. Det är väldigt mycket reklam som är utformad på så sätt att vi inte ska förstå att det är reklam.

Jag tror att det är svårt för genomsnittskonsumenten att uppfatta mängden reklam som vi utsätts för.

Just nu driver Konsumentverket ett ärende i domstol mot en stor bloggerska och influencer och Andreas Prochazka hoppas att när domen faller så kommer det att bidra till tydligare riktlinjer.

– Vi prövar nu hur man ska annonsmarkera, alltså på vilket sätt man ska skriva ut att man faktiskt har ett samarbete med ett företag. 

Vem är det som har det ultimata ansvaret, företaget eller personen som tar emot varor?

 – Det kan vara både och. Det är en väldigt svår fråga att svara på för det kan vara så att företaget som har produkten bara använder en bloggare eller influencer som reklampelare och då är alla som varit inblandade i marknadsföringen ansvariga. Så det kan vara både den som skickat ut produkten och den som har skrivit om produkten.

Även på Skatteverket tycker man att det kan vara problematiskt med företag som använder kända namn på sociala medier i reklamsyfte. 

– Det finns okunskap hos både utbetalarna och mottagarna. Alla läser inte den information som finns och då blir det ett antal som inte vet vad de ska göra, säger Tiina Fors som är rättslig expert på Skatteverket.

Det finns okunskap hos både utbetalarna och mottagarna.

Många vet inte om att de varor som man får skickade till sig av företag och som man lägger upp på sina sociala medier-konton räknas som betalning.

– Det ser vi normalt sett som ersättning för arbete, man har gjort någon form av reklam för det promotade företaget och då får man som ersättning en produkt istället för ersättning.

Spelar det roll vad det är för värde på produkterna, eller ska allt redovisas till Skatteverket?

– Det är marknadsvärdet på produkten, alltså vad jag själv skulle fått betala för den, som gäller.

Både Tiina Fors på Skatteverket och Andreas Prochazka på Konsumentverket tror att det vore bra om man undervisade i marknadsföring på sociala medier i skolan.

– Naturligtvis skulle skolan kunna ta upp sådant här i samband med samhällskunskapsundervisning, men vi har inte resurser till att besöka skolor, vilket skulle kunna vara väldigt bra att göra, säger Tiina Fors.