Organisationer kartlägger brister i USA:s pressfrihet

2:34 min

Reportrar utan gränser meddelade idag att de och drygt 20 andra pressfrihetsorganisationer lanserar webbplattformen US Press Freedom Tracker – en hemsida som ska dokumentera inskränkningar mot pressfriheten i USA.

Med hjälp av webbplattformen ska allmänheten kunna gå tillbaka och analysera utvecklingen av den amerikanska pressfriheten. Jonathan Lundqvist är ordförande i den svenska avdelningen av Reportrar utan gränser. Han menar att det finns god grund för att man nu väljer att granska USA extra noga.

 – USA är ju ett land där vi har märkt en negativ utveckling under de senaste åren. Reportrar utan gränser gör ju ett pressfrihetsindex varje år där vi rankar 180 av världens länder enligt ett antal kriterier, och där ser vi att USA sjunker. De befinner sig nu på plats 43 av 180 länder. Och det, får man ändå säga, är en väldigt låg placering för ett land som ändå har en oerhört hög formell pressfrihet och en stark pressfrihetslag, men som ändå har uppenbara problem.

Enligt Reportrar utan gränsers kartläggning har man hittills i år registrerat 19 arresteringar av journalister, 12 beslag och granskningar av journalistiskt material, elva fysiska attacker på journalister och fyra journalister som stoppats vid gränser. Något som Jonathan Lundqvist menar resulterar i att journalister riskerar att begränsa sin rapportering och på så sätt hamnar i en form av självcensur.

Man måste ta med i beräkningen här att vi har sett faktiskt två presidenter som har gjort stora inskränkningar i pressfriheten. Obama till exempel åtalade fler visselblåsare än någon annan amerikansk president någonsin har gjort. Sen ser vi då under Trump också att retoriken har blivit en helt annan. Ledare för världens största och viktigaste demokrati utnämner pressen till fiende. Vilket är konstigt och riskerar att få stora konsekvenser.

Jonathan Lundqvist påpekar att det går väldigt fort att rasera ett lands pressfrihet, men att det tar betydligt längre tid att bygga upp den igen. Risken med det är att de förhållandevis små händelserna idag, tillsammans med den relativt lilla självcensuren, stegvis bidrar till att bryta ner tilltron till medierna som en viktig institution i ett samhälle. Men frågan är då varför just USA är det land som de tjugo pressfrihetsorganisationerna har valt att sätta under lupp. Varför inte något annat land, som Kina eller Ryssland som har uppenbart större problem när det gäller pressfrihet?  

– Vi håller USA mot en högre standard än vad vi gör mot många andra länder. Helt enkelt för att det är en fungerande demokrati. Det är inte Ryssland, till exempel. Det är helt uppenbart att det finns gigantiska problem i många andra länder. Men som sagt: USA är USA och det är inte vilket annat land som helst.