Få översätter arabisk litteratur

2:41 min

Det råder brist på översättare av arabisk skönlitteratur i Sverige - trots att det finns runt 155 000 personer som talar arabiska i Sverige idag.

Styrbjörn Gustafsson är förläggare på förlaget Tranan, och han säger att bristen på översättare är en av anledningarna till att så lite arabisk litteratur ges ut i Sverige.

- Jag tror vi har hamnat i bakvattnet när det gäller att kunna möta det arabiska språket och kulturen.

Jag tror vi har hamnat i bakvattnet när det gäller att kunna möta det arabiska språket och kulturen.

Den arabiskspråkiga litteraturen ligger fortfarande långt efter de stora europeiska språken.

Totalt förra året gavs det ut 6 böcker som översatts från arabiska i Sverige.

Det går att jämföra med det totala antalet böcker som översattes från tyska - 125 stycken.

Enligt uppskattningar från 2012 fanns det 155 000 personer i Sverige som talar arabiska. De skulle alltså potentiellt sett skulle kunna sprida kunskap om arabisk litteratur i Sverige.

Problemet är komplext, säger Styrbjörn Gustafsson på förlaget Tranan. Ett av problemen handlar om antalet översättare - en flaskhals.

När det gäller skönlitteratur så är det inte bara att man behärskar originalspråket med alla dess olika dialekter. Man måste också vara en god stilist i målspråket - svenskan

- När det gäller skönlitteratur så är det inte bara att man behärskar originalspråket med alla dess olika dialekter. Man måste också vara en god stilist i målspråket - svenskan. Och då är det inte många som jobbar som översättare av skönlitteratur. Det är en handfull.

Det har funnits universitetsutbildningar i översättning från arabiska. Men när översättarseminariet på Akademin Valand i Göteborg förra gången ville locka sökande var underlaget för dåligt.

Tetz Rooke, professor i arabiska vid Göteborgs universitet hade ansvaret för utbildning. Han säger att av de som talar arabiska hemma är det få som väljer den osäkra tillvaro som det innebär att översätta skönlitteratur.

Och på de vanliga språkutbildningarna vid universiteten är det snart sagt omöjligt att efter avslutad utbildning kunna översätta skönlitteratur från ett så komplext språk som arabiska. På det sättet missgynnas arabiskan i förhållande till andra, europeiska språk.

- Det är liksom konstigt på något sätt att man ska nå samma vetenskapliga nivå på tre terminer arabiska som man förväntas nå på engelska eller andra europeiska språk, säger Tetz Rooke.

I förlängningen är problemet att svenska läsare går miste om flera viktiga berättelser som aldrig översätts, säger Tetz Rooke.

Det handlar inte minst om de idéer som låg bakom den arabiska våren. De har försvunnit i nyhetsbevakningen men finns i allra högsta grad kvar i den arabiska litteraturutgivningen.

- Det är kanske den berättelse som du saknar mest.