Kulturarbetares inkomster på Irland ökar

1:55 min

För tio år sedan drabbade den globala finanskrisen Irland hårt och pengarna till kulturen minskade. Men nu ser det ljusare ut igen och författarnas och konstnärernas inkomster ökar

Precis som i Sverige får många irländska författare, dramatiker och konstnärer klara sig på relativt sätt låga inkomster. När krisen slagit till för tio år sedan tjänade många författare mindre än 50 000 kronor om året på sitt skrivande, skriver tidningen The Irish times och hänvisar till en branschundersökning från 2010.

För att stödja kulturskapande har det i flera decennier funnits ett skatteundantag som går ut på att den som skriver en pjäs kan få skattelättnad men inte skådespelaren som framför den. När det här infördes flyttade även utländska författare till Irland men sedan dess har regelverket stramats åt. Nu finns det ett tak; inkomster som överstiger 500 000 kr måste beskattas.

Skattelättnaden får man ju först när boken är skriven men det tar kanske tre år att bli klar och frågan är hur man ska försörja sig under tiden

Siffrorna för 2015 som visar på högre inkomster för kulturskapare handlar om den här gruppen. Skattelättnaderna ökade med 86 % jämfört med 2014. Tittar man längre tillbaks före finanskrisen var siffrorna väldigt mycket högre än de är idag. 2015-års siffror visar också att antalet personer som sökt de här skattelättnaderna inte blivit så värst många fler och ökningen då innebär att det är inkomsterna i sig som ökat.

Statistik över bokförsäljningen i landet visar också på en ökning, samtidigt är det många som fortfarande har det ekonomiskt svårt i landet och Sinéad Gleeson som är författare och journalist tycker inte att skattelättnaden underlättar för kulturskapare.

- Skattelättnaden får man ju först när boken är skriven men det tar kanske tre år att bli klar och frågan är hur man ska försörja sig under tiden, säger hon.