Stockholm vill stå utanför kultursamverkan

2:32 min

Stockholm stad vill hålla Kulturhuset Stadsteatern utanför kultursamverkansmodellen och menar att staten flyr sitt ansvar.

När kultursamverkansmodellen lanserades för sex år sedan var tanken att besluten skulle komma närmare medborgarna. Istället för att staten skulle bestämma vem som får pengar skulle besluten fattas av regionerna.

Sedan 2013 ingår alla Sverige regioner och landsting förutom Stockholm i modellen. Men enligt ett förslag från kulturdepartementet ska Stockholm ingå i modellen från och med 2019. Därmed skulle Stockholms kulturinstitutioner få sina pengar från landstinget och inte som idag direkt från staten.

Roger Mogert, kulturborgarråd (S) i Stockholm stad, tror att kultursamverkansmodellen skulle tvinga Stockholm stad att stå för en ännu större del av finansieringen till en av Stockholms viktigaste kulturinstitutioner Stadsteatern.

– Antingen blir det stora nedskärningar eller så tvingas Stockholm stad skjuta till egna, nya pengar, säger Roger Mogert.

Kärnan i motståndet handlar om Stadsteatern. "Ett absolut krav att Kulturhuset Stadsteatern hålls utanför modellen", skriver staden i sitt remissvar.

- Och så börjar det...18, 19, 15...

Stadsteaterns vd Benny Fredriksson visar en tabell över hur statsbidragen till teatern har förändrats. För honom är bilden tydlig. Staten drar sig undan och kommuner och landsting har fått ta ett allt större ansvar.

Enligt Benny Fredriksson är kultursamverkansmodellen ytterligare ett steg i den utvecklingen. Den tvingar landstingen och regionerna att fatta obekväma beslut som borde vara statens ansvar, menar Benny Fredriksson.

- Jag kan vara orolig för att man med den här modellen definitivt börjar, eller att man faktiskt redan börjat ta ett kliv tillbaka när det gäller en aktiv kulturpolitik.

Och faktum är att de utvärderingar som gjorts av reformen till viss del ger Benny Fredriksson rätt. Sedan modellen infördes har regionerna ökat sin andel av bidragen.

Eftersom Stockholms läns landsting inte har en tradition av att syssla med kultur så finns det stor risk att Stadsteatern kommer få mindre pengar till sin verksamhet, säger Benny Fredriksson. Och då riskeras i förlängningen Stadsteaterns ställning i svenskt kulturliv.

- Stockholms läns landsting har ju huvudsakligen sysslat med sjukvården och kollektivtrafiken och har inte hittills haft en idé om vad man vill med kulturen, säger Benny Fredriksson.

Kultursamverkansmodellen har beskrivits som en av de största kulturpolitiska reformerna i Sverige. Men varken Benny Fredriksson eller kulturborgarrådet Roger Mogert (S) tycker att det har blivit så som politikerna påstod att det skulle bli när reformen sjösattes.

- Jag tycker att modellen någonstans är ett första steg mot en statlig reträtt från den regionala kulturpolitiken, säger Roger Mogert.

Kulturnytt har sökt kulturminister Alice Bah Kuhnke för en kommentar. Hon har avböjt att kommentera.