Svenska Akademien presenterar krisplan

0:30 min

Svenska Akademien presenterar krisplan.

– Det har varit svåra tider med djupa konflikter, men jag vill tro att tiden är mogen för försoning, säger Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare.

Svenska Akademien har rekryterat ett antal personer med kompetens inom juridik, konflikthantering och kommunikation i kölvattnet av krisen inom den anrika kulturinstitutionen. I ett pressmeddelande skriver Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare, att gruppen i dag består av sex till åtta personer som samarbetar nära med både ledamöter och kanslipersonal.

Dessa personer ska också jobba med jävsfrågor tillsammans med ledamöterna. Ytterligare en grupp ska tillsättas som arbetar med sekretess och frågor som rör potentiella missförhållanden i organisationen.

Olsson skriver även att han är tacksam för det engagemang som visats för ansträngningarna att återupprätta det allmänna förtroendet för Akademien.

"Det har varit svåra tider med djupa konflikter, men jag vill tro att tiden är mogen för försoning så att vi med större gemensamma krafter kan skapa en än mer livskraftig och produktiv akademi", skriver han.