Freemuses förslag – gör kvinnliga konstnärer till människorättsförsvarare

1:56 min

I en ny rapport från organisationen Freemuse skriver de att kvinnliga konstnärerska ses som människorättsförsvarare och skyddas därefter.

Det är hög tid att kvinnliga konstnärer utnämns till människorättsförsvarare så att de kan få skydd av FN och lokala organisationer, och ingå under gällande rapporteringsmekanismer. Det skriver organisationen Freemuse, i en ny rapport där situationen för kvinnliga konstutövare världen över undersöks.

Kvinnliga konstutövare som för en diskussion om sociala och politiska frågor i sitt arbete tvingas ofta utstå attacker. De senaste fem åren har kvinnliga konstnärers verk som väcker medvetenhet om kvinnors rättigheter och andra politiska frågor både censurerats och lett till åtal.

Det visar den nya rapporten från Freemuse, där organisationen sammanfattar fem års bevakning av situationen för kvinnliga konstutövare världen över, och där utvecklingen i elva länder pekas ut som särskilt oroande, däribland Japan, Indien, Egypten, Bolivia och Kambodja. Freemuse menar att kvinnliga konstnärer ska ses som människorättsförsvarare, och skyddas därefter.

I rapporten uppmanar de alla länder skapa handlingsplaner för att skydda kvinnliga konstnärer som väljer att försvara mänskliga rättigheter.