Kulturarv hotas av klimatförändringarna

2:52 min

FN:s klimatmöte i Polen har inletts och ny forskning visar att kulturarv påverkas av klimatförändringarna.

Ett längre samtal och reportage finns längre ner i artikeln

 Enligt en ny rapport hotas ett stort antal världsarv om Medelhavets vattennivå fortsätter att stiga och i Grekland konstaterar forskare att skogsbränder utgör ett stort hot mot bland annat världsarvet Olympia.

– De största riskerna som vi sett rör de arkeologiska lämningar som omges av skog. Skogsbränderna ökar och det hänger ihop med klimatförändringarna, säger Konstantinos Kartalis.

Han är professor i miljöfysik vid universitetet i Aten. Tillsammans med ett antal andra forskare har han undersökt hur Grekland kommer att påverkas av ett varmare klimat.

Deras studie visar att landets kulturarv inte idag påverkas av klimatförändringarna men däremot hittade de flera riskfaktorer för framtiden.

De pekar bland annat ut världsarvet Olympia där antikens olympiska spel hölls, som ett världsarv i fara.

– Olympia verkar ligga i riskzonen eftersom det är helt omgivet av skog, säger Konstantinos Kartalis som nu arbetar med en detaljstudie av tio grekiska världsarv för att bättre få reda på vilka skyddsåtgärder som behövs vid var och ett av dem.

En annan studie som fokuserat på havsvattennivåer slår fast att klimatförändringarna redan nu påverkar Unescos världsarv i Medelhavet. Enligt den nya rapporten från universitetet i Kiel riskerar 37 av Unescos kustnära världsarv i Medelhavet att drabbas av översvämningar.

Tidigare har det sagts att Medelhavet höjs mellan 1 och 2 mm om året men den nya rapporten talar om 2 till 3 eller 3 till 4 mm per år.

Christos Zerefos som är ledamot i Atens Akademi leder sedan tio år tillbaka institutionens klimatforskningsarbete. Han säger att de nya slutsatserna är trovärdiga. Enligt honom är 15 % av Greklands kuster är i farozonen

– De senaste trettio åren har många geofysiska och klimatmässiga parametrar destabiliserats, säger Christos Zerefos.