Försvunna vattendrag som skulpturer

13 min

Ett får skulpterat i socker och små vattenfall i Lule älv ömsint porträtterade i aluminium. Vad händer när en älv eller flod stängs av?

Försvunna vattendrag förenar två av konstverken som visas på Luleåbiennalen just nu.
Anja Örn från Luleå gav sig ut på jakt efter Luleälvens försvunna vattenfall. Neda Saeedi skildrar hur ett nomadfolk i Iran tvingats lämna sin livsstil när ett kraftverk och en sockerfabrik byggdes på deras marker.