USA och Israel lämnar Unesco

1:25 min

Länderna lämnar FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur eftersom de anser att den är för anti-israelisk.

– Det är mycket olyckligt. Det kommer att bli svårare att driva de frågor som är inom Unescos mandatområde utan USA, säger Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet.

Länderna stoppade sina ekonomiska bidrag till organisationen redan år 2011 när Palestina valdes in som medlem.