Mindre högläsning i hemmen

2:31 min

Nya siffror från Storbritannien visar att allt färre barn blir lästa för för nöjes skull i hemmet. Enligt forskare är det en trend som går igen i Sverige.

I den engelska studien Children's Book Consumer survey framkommer att endast 32 procent av de brittiska barnen dagligen blir lästa för för nöjes skull hemma – en siffra som låg på 41 procent för sex år sedan.

Enligt Elina Druker, professor i barn- och ungdomslitteratur vid Stockholms universitet, är det en trend som känns igen.

– Om vi ser på barns mediekonsumtion så låter det logiskt att så kan vara fallet även i Sverige, att godnattsagoläsningen har minskat, säger hon.

Några aktuella siffror för svenska barn finns inte, men 2012 konstaterande Läsrörelsen i en rapport att 35 procent av de svenska föräldrarna regelbundet läste för sina barn, jämfört med 74 procent bara tio år tidigare.

En förklaring till tappet kan vara barnens förändrade medievanor.

– Det är mycket som tävlar med stunden då man läser tillsammans hemma, säger Elina Druker.

– Det är iPads och andra tekniska möjligheter som pockar på uppmärksamheten. Men jag hoppas verkligen att föräldrar tänker på det, på hur viktig den där stunden tillsammans är.

Att regelbundet bli läst för som barn bidrar enligt forskning till både stärkt ordförråd och bättre läsförståelse. Men enligt Elina Druker bör högläsningen ses som något mer än ett verktyg för språkinlärning. Det är också barnets första möte med konst och litteratur.

– Vi glömmer ibland bort det när vi pratar om barns läsinlärning och läskompetens, att också litteratur- och konstupplevelser tar plats i den stunden.

Hur ser det då ut bland de svenska föräldrarna, läser de för sina barn och i så fall hur mycket?

– Vi läser en timme varje kväll, säger trebarnsmamman Diana Kutto.

Forskning visar att högläsningen i hemmen går ner, har du någon tanke kring vad det skulle kunna bero på?

– Stress. Att få ihop livssituationen hemma. Man missar att göra det, tyvärr. Men pappan är väldigt noga med att vi läser en timme varje dag. Ett av våra barn har kunnat läsa sedan hon var fyra och vi tror att det har haft stor betydelse.