Nackdel för Kulturprofilen i parallell HD-dom

0:46 min

Avgörandet i det parallella fallet kan få betydelse för om den så kallade Kulturprofilen kommer att få sin sak prövad i Högsta domstolen.

Jäv uppstod inte i ett våldtäktsärende där ny bevisning lämnades in efter det att huvudförhandlingen avslutats, enligt en dom i Högsta domstolen (HD). 

Detta kan få betydelse för om den så kallade Kulturprofilen kommer att få sin sak prövad i HD.

I hovrätten dömdes han till 2,5 års fängelse för två våldtäkter. Han har överklagat domen till HD och hävdar bland annat att rätten även i hans fall var jävig, eftersom han lämnade in ny bevisning efter huvudförhandlingen.

I väntan på det första jävsavgörandet beslutade HD att skjuta upp beslutet om Kulturprofilens prövningstillstånd, men nu kan domstolen ta upp Kulturprofilens ärende igen.