85 miljoner - notan för ett ombyggt Hipp

3:39 min

Det skulle kosta 85 miljoner att bygga om Hipp så som Malmö stadsteater vill.

En förändrad teatersalong, ny foajé och entré ingår i slutförslaget, som teaterstyrelsen ställt sig bakom.

Nu är frågan om Malmö stad är beredd att satsa pengarna, och om man får tillstånd att bygga om - byggnaden är skyddad som byggnadsminne.
Men ombyggnaden är nödvändig, menar teaterns styrelseordförande socialdemokraten Agneta Eriksson.

 - Malmö stadsteater syns över huvud taget inte i gaturummet idag. Det är en väldigt släckt och stängd fasad, säger hon.

Teatern ligger inne i ett kvarter, och entrén når man idag via en gåpassage. Ingången syns inte tycker Malmö stadsteater. Därför vill man ta över en butikslokal som vetter ut mot gatan, och göra om till ny huvudentré med kafé. Ytterligare foajeutrymme ska man få genom att glasa in delar av innergården.
I salongen vill man bygga en brantare publikläktare, och ytterligare en balkongrad. På så vis blir det fler platser. Scenen vill man placera mer centralt i rummet. Och lokalen som innehåller nuvarande biljettkassa vill man göra till rum för barnteaterverksamhet.
Det är inte okontroversiellt att göra ingrepp i byggnaden.
Hippodromen byggdes 1899 från början som cirkusbyggnad innan den blev teater. Det mesta av huset är skyddat som byggnadsminne - Länsstyrelsen måste alltså godkänna eventuella förändringar.
Totalt skulle investeringen kosta 85 miljoner, vilket hade betytt mer än fördubblad årshyra för teatern. Därför vill teatern ha ökat stöd av kommunledningen med 7.6 miljoner per år.

- Det är värt varenda krona, menar Agneta Eriksson

Får man pengar och tillstånd är planen att ett ombyggt Hipp kan stå klart i maj 2022. Under byggtiden på knappt ett år behöver teatern spela någon annanstans. Den utgiften beräknas till 2.5 - 3 miljoner. Men teatern tror sig själv kunna finansiera den kostnaden.

Hör reportaget

david.richter@sr.se