SOMMARTIPSET I KULTURNYTT

Sommartipset: Om tiden inte finns

1:43 min

Mårten Arndtzén sommartipsar om den italienske fysikern Carlo Rovellis nya bok "Om tiden inte finns".

Krönika: Detta är en personlig betraktelse. Åsikter som uttrycks är krönikörens egna.

Och som jag ser det är livet, vårt korta liv, inget annat än just detta: känslornas evinnerliga skrik, som skär genom oss, som vi ibland försöker ordna i Guds namn, i en politisk övertygelse, i någon rit som ska försäkra oss om att allt till slut har funnit sin ordning, i en upphöjd kärlek. Skriket strålar av skönhet.

Kanske inte riktigt vad man väntar sig att läsa på de sista sidorna av en populärvetenskapligt hållen bok med undertiteln "Tankar om den nya fysiken", och där jag fått alla mina föreställningar om tiden som en absolut och universell del av världsalltets grundstruktur omsorgsfullt tillintetgjorda, med kvantmekaniken, Einsteins relativitetsteorier och illustrationer med smurfar som främsta verktyg.

Tiden är, visar det sig, bara en synvinkel på den skärva av universum som just vi interagerar med. Det är vi som är tiden, och dess hösta uttryck finner Carlo Rovelli i soloviolinen i Benedictuspartiet av Beethovens "Missa Solemnis": "ren skönhet, ren förtvivlan, ren lycka".

Jag ska inte påstå att jag förstår allt han skriver. Men visst är det vackert?