Moderna Museets sommarsiffror dalar - går emot positiv museitrend

2:01 min

Svenska museer verkar ha hämtat sig efter förra årets värmebölja, och har i år haft fler sommarbesökare än i fjol. Men inte Moderna Museet och Thielska Galleriet.

Kulturnytt har tagit del av besöksstatistiken från de 19 museer som hittills sammanställt sina siffror för juli månad. Där är det tydligt att alla utom två har fler besökare i år, jämfört med samma period i fjol.

Undantagen är Moderna museet och Thielska galleriet i Stockholm.

För Moderna Museet handlar det inte om en tillfällig nedgång, utan om flera års sjunkande sommarsiffror. Sedan 2016 har museet tappat nästan 12 000 besök under juli månad. Tittar man på perioden 22 juni - 11 augusti är siffrorna än dystrare: sedan 2016 har man då tappat drygt 38 000 besökare.

– Vi behöver fråga oss vad vi gjort galet och kan göra annorlunda, och hur Moderna Museet med bevarad kvalitet och integritet kan nå nya besökargrupper, säger Moderna Museets tillträdande chef Gitte Örskou.

Men överlag pekar alltså museernas sommarsiffror uppåt.

Stor publiktillströmning har det varit på Naturhistoriska riksmuseet, med nästan 90 000 besökare under juli månad, de bästa siffrorna på fyra år.

Andra museer som hämtat sig efter förra årets värmebölja är till exempel Flygvapenmuseum i Linköping, Göteborgs Konstmuseum och Millesgården i Stockholm.

Ett mindre museum som det också gått bra för är Forum för levande historia, som nästan tredubblat sin publik, från blygsamma 900 under åren 2016-18, till 2600 i år.