Dyrare dödsannonser när poeter börjar få betalt

2:07 min

Efter ett nytt rättighetsavtal kommer poeter nu att få betalt när deras dikter används i dödsannonser. "Tidigare har det varit någon form av sedvänja att använda verser och dikter utan betalning."

Sveriges poeter ska få ersättning när deras poesi används i dödsannonser. Det är står klart efter en överenskommelse mellan medlemsföreningen Sveriges Begravningsbyråers Förbund och ALIS som administrerar litterära rättigheter.

I praktiken innebär det att det kommer bli dyrare med dödsannonser i framtiden.

– Tidigare har det varit någon form av sedvänja att använda verser och dikter utan betalning. Överenskommelsen bygger nu på att alla verser som går genom våra begravningsbyråer är klarerade, säger Ulf Lernéus, förbundsdirektör vid Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Avtalet medför att dikter, verser och låttexter i dödsannonser som publiceras av en SBF-ansluten begravningsbyrå alltid kommer att ersättas enligt upphovsrätten.

I dagsläget kostar en dödsannons i snitt runt 3750 kronor, enligt Ulf Lernéus. Med den nya överenskommelsen kommer priset öka med 100-150 kronor.

Medlemsföreningen SBF innefattar 430 organiserar, vilket är ungefär hälften av landets begravningsbyråer.

– Vi kommer nu ta kontakt med resten av branschen för att hitta liknande lösningar, säger Helene Asker, verksamhetschef på upphovsrättsorganisationen ALIS.

Verk av upphovspersoner som varit döda längre än 70 år, och inte skyddas av upphovsrätten, innefattas inte av överenskommelsen.

De ersättningar som nu kommer att betalas ut kommer fördelas till upphovspersoner utifrån hur välanvända deras alster är i dödsannonser, vilket framtida redovisning från SBF kommer visa. ALIS ska även se till att det även är rätt version av upphovspersonens verk som används.

– Vi kommer att ta fram en databas där alla dikter ligger, den rätta versionen och att rätt upphovsperson namnges, säger Helene Asker.

I förhandlingarna mellan SBF och ALIS har man diskuterat att poesin riskerar att minska i dödsannonser, i och med att annonserna nu blir dyrare.

– Om det skulle minska drastiskt, så ska vi se över avtalet igen. Det har vi skrivit in, säger Ulf Lernéus vid SBF.

Från det fackliga intresseorganisationen Sveriges författarförbund är man nöjd med det nya avtalet.

– Många författare tycker att det är pinsamt att påtala när de upptäckt att deras vers används, eftersom det handlar om folk som har dött vilket är förknippat med sorg. Man vill inte komma dragandes med att man vill ha betalt. Men då ska man komma ihåg att alla andra runt en begravning får betalt så varför ska inte en författare få det, säger Grethe Rottböll ordförande i Sveriges Författarförbund.

Avtalet väntas träda i kraft den 1 december i år.