Kulturskolan

Musiklektioner efter skoltid – ett problem för elever i glesbygd

2:18 min

Frågan om när under dagen elever ska få ha sin musikundervisning, inom ramen för kulturskolan, om det ska vara under skoltid eller efter skoltid har ställts på sin spets.

Gislaveds kommun har tvingats flytta sina lektioner till efter lektionstid efter att Skolinspektionen granskat hur lektionerna i kulturskolan ligger.

Att kommunen flyttat lektionerna till efter skoltid ställer till det för Svea, 11 år, som spelar cello.

– Man kanske inte har lika lätt att komma in till Gislaved, för vi bor utanför Gislaved, säger Svea Sahlin.

Sveas mamma, Alexandra Sahlin utvecklar:

– Givetvis är det smidigare att kunna ha med sig cellon på bussen till skolan och sedan ta med den på bussen hem och Svea kan sköta det själv. Men nu är vi så beroende av bil eftersom vi bor som vi bor och då blir det ju lite mer pusslande och så, säger Alexandra Sahlin.

Svea Sahlin har spelat cello i ungefär två år och hon är ett av många tusen barn som har fått undervisning i musikskolan under skoltid - detta för att underlätta för de barn som till exempel bor i glesbygd och som annars får svårare att utöva sitt instrument. Men sedan i höstas får inte längre Gislaveds musikskola erbjuda lektioner under skoldagen efter ett beslut från Skolinspektionen.

Bernt Lundgren har arbetat som gitarrlärare i Gislaved i 38 år.

– Våra elever går ifrån 20-30 minuter i veckan och då blir det, om vi tar den större mängden tid, 15 timmar på ett läsår. Och det är ju inte speciellt mycket.

Det var vid en av Skolinspektionens regelbundna kontroller som det framkom att en elev på en skola i Gislaveds kommun hade kommit efter i ett ämne eftersom hen gick ifrån samma lektion varje vecka för att spela på sitt instrument.

Skolinspektionen menar att detta går stick i stäv med skollagen från 2011 och valde därför att vitesförlägga kommunen. Gislaveds kommun tvingas alltså att böta 500 000 kronor om inte de åtgärdar felen innan den 18 oktober. Men Bernt Lundgren menar att det går att tolka skollagen annorlunda.

– I skollagen står det endast att rektor är den som avgör ledighet.

Maria Nordström är sånglärare på musikskolan.

– Musikskolan är inte bara viktig för dem som ska ha musik som yrke och som karriär utan det är så oerhört viktigt för personlig utveckling över huvud taget. Och det är så tragiskt att det ska raseras av ett beslut från Skolinspektionen. Här får ju deras beslut effekt som förstör för väldigt många barn.