Kulturskolan

Ministern vill att kommunerna ska ta sitt ansvar – menar att pengarna finns

2:11 min

Kulturminister Amanda Lind svarar efter Kulturnytts kartläggning av Kulturskolornas villkor. Det finns inte något förslag om att lagstifta.

Kulturnytt har rapporterat om Kulturskolornas förutsättningar, bland annat att 4 av tio kulturskolor väntar nedskärningar de närmsta fyra åren och att en tredjedel av kulturskolorna inte har möjlighet att bedriva undervisning i skolor, i anslutning till skoldagen. Det är viktigt för att nå så många elever som möjligt.

Ett sätt att säkra kulturskolornas verksamhet är att lagstifta om den. Men något sånt förslag "finns inte på bordet" enligt kulturminister Amanda Lind.

– Det är inget förslag som ligger på bordet nu men jag följer såklart frågan, hur kulturskolan i Sverige utvecklas. Och vi har för första gången en nationell politik med nationella målsättningar, för våra insatser för kulturskolan. Och det handlar om att kulturskolan ska vara tillgänglig som en möjlighet i hela Sverige.

Från kulturskolehåll vill många se en lagstiftning liknande bibliotekslagen, där skulle till exempel kunna stå att alla kommuner i Sverige ska erbjuda kulturskola.

Det skulle stärka Kulturskolans position när kommunerna måste spara.

Samtidigt satte regeringen, för första gången 2018, upp nationella mål för kulturskolans verksamhet och sköt till extra pengar som kulturskolor kunde ansöka om.

De målen trycker på att kulturskolan ska jobba för att bli mer tillgänglig och jämlik.


– Kulturskolorna är ju en kommunal verksamhet i dag. Vi har varit tydliga med att betona hur viktig kulturskolan är. Vi har prioriterat det i budgeten genom att återinföra kulturskolebidraget.

– Då måste kommunerna svara upp och fortsätta prioritera Kulturskolan som den viktiga verksamhet den är, både för Sveriges kulturliv, för kommunernas kulturliv, och för varje enskilt barn.