Snabbkurs med Gunnar Bolin

Nobelpriset i litteratur – nytt för i år, så har pristagarna utsetts

1:45 min

I år består nobelkommittén av en majoritet externa sakkunniga. Kulturredaktionens Gunnar Bolin reder ut vad som är nytt för i år när Nobelpriset i litteratur delas ut.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

* Det är den så kallade Nobelkommittén som arbetar med nomineringarna till årets pristagare. Normalt består gruppen av 5 ledamöter från Svenska Akademien. Under 2019 och 2020 har den utökats med fem externa sakkunniga.

Dessa personer är: Gun-Britt Sundström, Rebecka Kärde, Kristoffer Leandoer, Henrik Petersen och Mikaela Blomkvist.

Från akademien deltar just nu Anders Olsson, ordförande, Jesper Svenbro, Kristina Lugn och Per Wästberg.

I år består gruppen av totalt nio personer, inte tio. Horace Engdahl trädde ur Nobelkommittén eftersom det inte fick ingå någon som förknippades med de tidigare konflikterna i Svenska Akademien. Något som var ett krav från Nobelstiftelsen.

* Urvalsprocessen börjar i februari då det brukar finnas ca 200 nominerade författare att välja mellan. Rätt att nominera har Svenska Akademiens egna ledamöter, professorer i litterära och språkliga ämnen vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands, tidigare Nobelpristagare i litteratur och ordförande i seriösa författarorganisationer från hela världen.

* Nobelkommittén (9 personer) går igenom den LÅNGA LISTAN på 200 namn i februari - mars. I april ska den ”halvlånga” listan vara klar, bestående av ca 20-25 namn. Dessa presenteras av Nobelkommittén för övriga ledamöter i Svenska Akademien. I april kortas listan ytterligare, till dess att fem namn återstår per pris, den så kallade KORTA LISTAN. I maj måste den vara klar.

* Hela akademien läser de författarskap som finns med på korta listan över sommaren och skriver ett personligt utlåtande om var och en av de potentiella pristagarna. Dessa utlåtanden är sekretesskyddade i 50 år.

I år består korta listan av 8 namn till 2 priser, ett för 2018 och ett för 2019.

* Den 15 september hålls höstens första möte i Svenska Akademien och gruppen har då tre mötestillfällen på sig att ta beslut om årets pristagare. För att resultatet ska vara giltigt krävs att kandidaten får mer än hälften av de avgivna rösterna.

* I år har Nobelkommitténs makt över pristagarbeslutet stärkts. Det är fortfarande Akademiens ledamöter som väljer pristagare, men det är kommittén som föreslagit de två pristagarna och formulerar ett gemensamt utlåtande med en utförlig motivering. Och i år består kommittén alltså av en majoritet externa sakkunniga.

* Bara de 14 personer som är ordinarie ledamöter i Svenska Akademien slutröstar på litteraturpris-kandidaterna kl 11.30 den 10 oktober 2019.
De fyra nya ledamöter (Tua Forsström, Åsa Wikforss, Ellen Mattson och Anne Swärd) som kommer att göra Svenska Akademien fulltalig, tillträder formellt i samband med Akademiens Högtidssammankomst den 20 december 2019.

Litteraturprisåret - månad för månad (Svenska Akademiens sida)