Kommunstyrelsen i Malmö säger ja till att bygga om anrika teatern Hipp

0:56 min

Ny entré och en ny balkong är något av det som ändras i Stadsteaterns Hipp.

I dag sade kommunstyrelsen i Malmö ja till förslaget att bygga om Malmö stadsteaters huvudscen Hipp och öka det årliga bidraget med 7,6 miljoner från 2022 bland annat för att täcka den hyresökning som blir en följd av investeringen.

Enligt förslaget ska en ny entré byggas ut mot Kalendegatan, en ny foajé med kafé ska skapas och salongen ska byggas om med bland annat brantare publikläktare och ytterligare en balkong.

Stora delar av Hipp, som uppfördes 1899, är byggnadsminnesförklarat, en ombyggnad måste alltså först godkännas av länsstyrelsen.

Under byggtiden som startar 2021 måste teatern söka andra spelplatser, men det räknar Malmö stadsteater med att klara inom sin ordinarie budget.