Medier

Östra Smålands nedläggning ett tecken i tiden

1:41 min

Journalistikprofessorn Sigurd Allern menar att nedläggningen av Östran är ett symptom på svårigheterna för tidningar med vänsterprägel i Sveriges medielandskap.

Tidigare i veckan kom besked att tidningarna Östra Småland och Nyheterna läggs ner. Båda har tillhört den krympande andelen dagstidningar med vänsterprofil.

Detta är ett tecken i tiden säger Sigurd Allern, professor emeritus i journalistik vid Oslo universitet som forskat kring medieägarnas betydelse för svenska nyhetsmedier.

 – Både Landsorganisationen och socialdemokratin har i stor grad här i Sverige gett upp när det gäller att värna om medier och mediepolitik och har överlagt det i väldigt stor grad till privata och liberalt eller konservativt sinnade ägarstiftelser.

Sigurd Allern ser nedläggningarna som ett utslag av mindre tidningars svårigheter att hävda sig på annonsmarknaden, där särskilt vänsterpressen haft svårt att locka annonsörer.

Men det är också i linje med en långvarig kris eftersom arbetarrörelsen, som under många decennier stått som ägare för flera av tidningarna, har valt att avyttra dem.

Allern säger att det finns en tydlig skillnad på medieklimatet i Sverige jämfört med Norge, där han menar att det  existerar en större åsiktsmångfald på mediemarknaden.

 – Det beror på att ägarna av vänstermedierna i Norge har varit dels mer aktiva och dels duktigare och dels lagt mer vikt vid att det ska finnas mediehus och tidningar som ska ha en annan profil än de stora dominerande liberala och konservativa tidningarna.

 – De har inte gett upp och det har gett resultat.