Missräkning

Malmö opera går back med nästan 10 miljoner

1:57 min

Malmö opera kommer enligt prognosen att gå back med 9,5 miljoner i år. Det blir det tredje förluståret i följd sedan Michael Bojesen tillträdde som vd.

Operan "Höstsonaten" som sattes upp i september lockade inte så mycket publik som man hoppats på. Intäkterna blev två miljoner lägre än budget. Det är ett av skälen till Malmöoperans underskott. Ett annat är att man inte fick det extra anslag man begärt för 75-årsjubileet. Firandet, bland annat med en turné, valde man att genomföra ändå.

Huvuddelen av underskottet, nästan fem miljoner, beror dock på att uppräkningarna av de offentliga bidragen inte blivit så stora som operan förväntat sig.

– Det vi upplevt är att vi fick ett lägre bidrag från stat, kommun och region än vi hade budgeterat med. Samtidigt har vi lönekostnader som stiger, säger vd Michael Bojesen.

Malmö opera ägs till 90 procent av Region Skåne och till 10 procent av Malmö stad.