670 stenogramblock

Astrid Lindgrens originalmanuskript undersöks för första gången

2:13 min

Astrid Lindgrens böcker är kända över hela världen, men hennes originalmanuskript skrivna på stenografi har ansetts oläsbara och aldrig studerats. Fram tills nu.

Malin Nauwerck är litteraturforskare vid Uppsala universitet och ska undersöka manuskripten i ett projekt som går under namnet "Astrid Lindgren-koden"

– Hon skrev alltid med stenografi, vad hon än skrev. Och alla de här stenogramblocken sparade hon. Det finns 670 stenogramblock bevarade och vi vet inte så mycket om vad som står i dem. För det första är stenografi ganska svårt att läsa, man brukar kunna läsa sin egen stil ganska bra men det är trixigt att läsa någon annans. Och sen är det ju också en utdöende färdighet, säger Malin Nauwerck.

Forskningsprojektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och är förlagt till Svenska barnboksinstitutet. Kompetens från litteraturvetenskap, datavetenskap och professionell stenografi ska mötas för att tolka Astrid Lindgrens stenogram genom digitala metoder. Forskningen är unik eftersom manuskripten länge ansetts vara oläsliga.

– Så vi började där, och frågade oss kan vi läsa dem? Och då visade det sig att ja, med lite möda så går det att läsa dem manuellt och det innebär att det också går att utveckla ett system för att läsa dem digitalt.

Malin Nauwerck liknar den digitala avläsningen som försöker knäcka Astrid Lindgren-koden med en översättningstjänst. På liknande sätt som en mobiltelefon kan läsa av ett kinesiskt tecken och ge en översättning, hoppas man kunna tolka Astrids stenografi.

– Det har vi då kunnat testa på ett väldigt spännande stenogramblock som heter "Bröderna Lejonhjärta: sista kapitlet, ofärdig version", med delvis framgångsrika resultat.