Arkitektur

Karlskronas planerade kulturhus stör världsarvet

1:22 min

Det planerade nya kulturhuset i Karlskrona är för högt och riskerar skymma kyrkorna på Stortorget. Örlogsstaden Karlskrona är ett av UNESCOS världsarv.

Att Karlskronas nya kulturhus - som bygger på arkitektförslaget kallat "Karls krona" - behöver bli lägre, slås fast i en så kallad HIA-utredning. I en sån utredning tittar man på planerade byggnaders eventuella påverkan på världsarvet. Och ur det perspektivet är det viktigt att Stortorgets siluett domineras av kyrkorna, som riskerar att skymmas av den nya byggnaden. Det rapporterar tidningen Sydöstran. Samtidigt menar kulturhusets projektgrupp att det kan bli svårt att behålla husets funktioner om man gör byggnaden lägre.

Utredningen ska nu lämnas över både till Riksantikvarieämbetet, som ansvarar för landets världsarv, och till Karlskrona kommuns bygglovsavdelning.

Bygglovschefen i kommunen, Anders Söderberg, säger till SVT att man kommer citat "lägga stor vikt vid detta" när bygglovsansökan behandlas.