Ny rapport

Kultur: Sverige satsar minst per capita i Norden

1:06 min

Sverige lägger störst andel av sina statliga kulturpengar på folkbildning, medan till exempel Danmark och Norge lägger störst andel på musik och scenkonst.

Det visar en ny rapport över de nordiska ländernas offentliga kulturutgifter, av Kulturanalys Norden som sammanställer statistik på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Av Sveriges cirka 14 miljarder statliga kulturklassade utgifter 2018, fördelades 34 procent direkt inom vad om klassas som "folkbildning", 15 procent inom "museer och arkiv" och tio procent inom "musik och scenkonst".

Danmark och Norge lade i sin tur tio procent på folkbildning men dubbelt så mycket på musik och scenkonst som Sverige, 20 respektive 24 procent.

Enligt sammanställningen är Sverige det land i Norden som lagt den störst summan på kulturverksamheter mellan åren 2009-2017, totalt 197 miljarder. Men allra minst räknat per capita. Det är istället Island, Färöarna och Grönland som har de högsta utgifterna för kultur per invånare.

De nordiska ländernas totala offentliga kulturutgifter har ökat med tolv procent mellan 2009-2017.