Folkets hus i fara – stora renoveringsbehov i små kommuner

2:17 min

I små samhällen – med stora Folkets Hus-byggnader – blir det ofta svårt att driva kulturverksamhet när stora pengar behöver läggas på drift och renovering.

Folkets hus-byggnaden "Medan" i Norsjö har stått i sin nuvarande form i nästan 30 år.

På sina uppemot 800 kvadratmeter brukar det bjudas på allt från biovisningar till teaterföreställningar och en mängd olika arrangemang från Norsjöbornas sida, men att renovera 800 kvadratmeter är inte billigt.

– Vår festlokal slits väldigt mycket och huset är 30 år gammalt. Vår belysning finns inte i sortimentet längre och egentligen behöver vi byta ut armaturerna. Och det är ju en stor arbetskostnad och även lamporna är dyra, säger vaktmästare Jonas Bränström.

Hör ett längre reportage längst ner i artikeln.

Och det speglar situationen för många folkets hus-föreningar på landsbygden, det menar Pernilla Eurenius som är regional samordnare på Folkets hus och parker. De flesta föreningarna återfinns dessutom på landsbygden.

– Nästan drygt 70 procent av våra medlemmar finns ju på landsbygd och glesbygd. Och om vi inte jobbar aktivt med dem är det så klart att vi kommer tappa en massa medlemmar, säger Pernilla Eurenius.

I förstudien "Folkets Hus – Mitt i byn", har hon därför undersökt behoven de lokala samlingsplatserna fyller på landsbygden och utmaningar som kommer med att allt fler kommuner väljer att minska sina anslag.

I studien kommer man fram till att föreningarna behöver bli bättre på att samarbeta med andra lokala aktörer, knyta an en starkare kontakt med sina kommuner och söka nya användningsområden för husen.

Samtidigt ligger ett visst ansvar även hos kommunerna berättar Pernilla Eurenius. Alla kommunrepresentanterna i studien tyckte att de lokala samlingsplatserna var viktiga – men ingen kommun hade en strategi för att behålla dem långsiktigt.

- Kommunerna har fått sig en tankeställare och sagt att "vi måste nog börja titta lite på det här". Det är jättetråkigt om man kommer på att det inte finns pengar och bara drar bort ett bidrag från en förening, säger Pernilla Eurenius och fortsätter:

– Man drar oftast ner på sådant som inte är lagstadgat när det ska sparas pengar, men där vill vi visa på de positiva samhällseffekterna som civilsamhället har på en ort.

Förstudien "Folkets Hus - Mitt i Byn" kommer presenteras under kulturkonferensen Folk och Kultur i veckan.