Antalet gallerier i Sverige blir allt färre

1:28 min

Antalet gallerier och konsthandlare har minskat med 20 procent på tolv år. Samtidigt säljer de som finns kvar mer.

– Omsättningen ligger kvar och det visar på ett intresse för konst men just de här små gallerierna, de är väldigt viktiga för konstbranschen och för konstnärerna, säger Eva Månsson, verksamhetschef för Konstnärernas riksorganisation, KRO som ligger bakom rapporten.

Det är andra gången de gör en kartläggning av konstbranschen. Årets kartläggning, som presenteras idag på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur, visar bland annat att offentliga aktörers inköp av konst har ökat de senaste åren. Det är kommuner som köper mest, följt av regionerna.

Rapporten visar också att minskningen av antalet gallerier och konsthandlare, som har pågått länge, fortsätter. 2008 fanns det drygt niohundra gallerier och konsthandlare i Sverige, 2019 finns drygt 700.

– Den största delen företag i den här kategorin är mikro- eller soloföretag, så mycket som 80 procent. De är känsliga för ökad konkurrens och ökade kostnader. Det kostar exempelvis mycket pengar att åka runt på konstmässor runt om i världen, det kan vara svårt för dem, säger Eva Månsson.