Edward W. Saids essärer från exilen

Edward W. Said är den palestinske-amerikanske litteraturprofessorn som myntade uttrycket ”offrens offer” om det palestinska folket och hans banbrytande bok ”Orientalism” från 1978 blev en grundpelare för postkoloniala studier på universitet världen över. Idag utkommer ”Från Exilen”, en nyöversatt essäsamling med texter av Said i översättning av Hans O Sjöström. Det är den sjätte Said-boken som ges ut på svenska av Ordfront och essäerna spänner över ett kvartssekel - från 1976 till 2000. Edward W. Said dog i leukemi för snart tre år sedan och var då en av världens mest kända intellektuella.

Cecilia Uddén har läst ”Från Exilen”.

Förra helgen hamnade jag i en flammande debatt om Muhammedkarikatyrerna på en internationell mellanösternkonferens. Smockan hängde i luften när en f.d. jordansk ambassadör tappade sin diplomatiska fattning och gick till fysiskt angrepp mot en europeisk arabist. Melodramatiska scener utspelades men allt slutade som egyptisk såpopera när ambassadören och arabisten omfamnade varandra på scen.

”Det är i sådanna här situationer som jag saknar Edward som mest”, viskade en palestinsk akademiker som satt bredvid mig under debatten.

Edward W. Said hade utan tvekan hade han lagt ett orientalism-raster över karikatyrerna men samtidigt fört in komplicerande principer om blasfemi och yttrandefrihet i det pendlande mellan estetik och politik som var hans kännemärke - i den nya essäsamlingen pendlar han mellan Tarzan och magdans, imperialism och tjurfäktning, Michel Foucault och Moby Dick - mindre fokus på Palestina och renodlad politik än i hans andra böcker. Tvärtemot vad många av hans beundrare tror, var inte Edward W. Said alltid angelägen om att politisera - hans genuina kärlek till litteraturen och musiken - till Joseph Conrad och Glen Gould - var istället på många sätt både traditionell och konservativ, liksom hans klädsel - det är förresten komiskt att höra Edward Saids politiska fan-club berömma hans kostymer med samma entusiasm som de -ofta samma personer - fäller nedlåtande kommentarer om att Bernard Henri Levy är så välklädd, snygg och medial.

Men Edward W. Said förtjänar onekligen sin hjältestatus. Hans bok Orientalism från 1978 - där han analyserar hur bilden av den primitiva orienten formas i väst och på så sätt rättfärdigar kolonialismen - den hör till efterkrigstidens viktigaste böcker - med ett tema som ständigt aktualiseras - i Palestinakonflikten, i Irakkriget och inte minst i Edward W. Saids egen rasande kritik av Nobelpristagaren V.S. Naipaul. Och här öppnar sig en av Orientalism-skolans intressantaste motsättningar: Går Naipaul imperialismens ärenden med sitt neobrutala förakt för Islam, eller kan han till och med ha bidragit till den till den självrannsakande och viktiga debatt som idag förs i arabvärlden?

Edward W. Said vägrade alltid att göra sig till talesman eller uttolkare av Orientalismens offer. Och det är kanske tur, för de få gånger han i dessa essäer uppträder som reporter på gatorna i Kairo och Alexandria hamnar han farligt nära sig egen Orientalismfälla. Han skriver om det egyptiska folkets mildhet eller om den flirtiga kvinnan som piffat upp sin slöja med en fjäder. Han söjer över att det är slut med Alexandria som han uttrycker det, eftersom de gamla koloniala vattenhålen Pastroudis och Santa Lucia inte längre är de små öar av levantisk vederkvickelse de en gång var. Den sortens texter hade knappast godkänts av Orientalismkänsliga redaktörer på moderna guideböcker som ”Lonely Planet” och ”Rough Guide”.

                                                             Cecilia Uddén