Sveriges Radio ger inte upp DAB

Regeringen sa i december nej till satsningen på DAB-radio. Men trots bakläxan från politikerna vill Sveriges Radios VD:n Peter Örn driva frågan vidare.

I ett brev som inkom till regeringenskansliet i måndags skriver Peter Örn att fortsatta försök i DAB bör genomföras och utvärdares. Och Peter Örn föreslår byteshandel:

Om sådana försök med DAB kan genomföras så medverkar Sveriges Radio gärna även i försök att sända radio i det digitala marknätet för tv. Förutsatt att det ges rimliga ekonomiska villkor.

                                                                    Kulturnytt