Göran Sonnevi får Nordiska Rådets litteraturpris 2006

Den svenske författaren Göran Sonnevi, 66 år, är vinnare av Nordiska rådets litteraturpris år 2006. Han får priset för diktsamlingen Oceanen. Marie Lundström kommenterar.

”Oceanen är ett ordhav att sänka sig ned i och omslutas av. Den spänner över ett liv och en poetik som ännu är levande, oavslutad och sökande. Med en akut angelägenhet skriver Sonnevi en poesi som befinner sig i ständig dialog med såväl de politiska och sociala skeendena som de personliga frågorna om skuld och ansvar,” skriver Bedömmingskommittén i sin motivering.
Litteraturpriset, som är på 350 000 danska kronor, överlämnas till Göran Sonnevi i början av november 2006 i anslutning till Nordiska rådets session i Köpenhamn.